Konya’da tarıma yeni bir soluk: Kenevir ekimine izin çıktı
2024-04-17 - 16:10
Konya tarımına yeni bir soluk olarak, Tarım Bakanlığı tarafından kenevir ekimine izin verildi. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün Kenevir Yetiştiriciliği İznine ilişkin yazı Konya Tarım İl Müdürlüğüne 22.03.2024 tarihinde ulaştı.

Konya tarımına yeni bir soluk olarak, Tarım Bakanlığı tarafından kenevir ekimine izin verildi. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün Kenevir Yetiştiriciliği İznine ilişkin yazı Konya Tarım İl Müdürlüğüne 22.03.2024 tarihinde ulaştı.

Söz konusu yazıda, “Ülkemizde kenevir üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi, kenevir sektörünün sanayi hammadde ihtiyacının karşılanması, alternatif münavebe bitkileri arasında yer alması ve Konya İli'nin adaptasyon yönünden kenevir tarımına uygunluğu gibi hususlar gözönüne alınarak 2024 üretim yılından itibaren 29 Eylül 2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak kenevir ekim izni Bakanlık Makamının Olur'u ile uygun görülmüştür.

İl Müdürlüğünüz tarafından kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerimize gerekli duyuruların yapılması, mevzuat hükümlerine göre ekim yapılacak alanların tespiti ve ilgili kolluk birimlerinin bilgilendirilmesi, tohum ekimini takiben hasat sonuna kadar olan süreçte gerekli kontrol ve denetimlerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun ve 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'te yayımlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre titizlikle yürütülmesi hususunda; Gereğini rica ederim.” denildi.

BU YIL DA KENEVİR EKİLEBİLİR

Konya Valiliğin oluru ile Konya Tarım İl Müdürlüğünün önümüzdeki günlerde konuya ilişkin esasları çiftçilerle paylaşması bekleniyor. Bu arada görüşüne başvurduğumuz çiftçiler, "esaslar belirlenir ve bizimle paylaşılırsa, bu yıl da Konya’da çok rahat kenevir ekimi yapabiliriz” dediler.

Konya tarım arazileri itibariyle çok fazla suya ihtiyaç duymayan kenevirin üretimi için ciddi bir potansiyele sahip. Böylece Konya’da yeni bir bitki deseni de oluşmuş olacak. Bu noktada, Konya’da bazı kooperatiflerin de kurulduğu biliniyor ve çiftçiler, kenevir ekiminin pancarda olduğu gibi kooperatif denetimi ve marifetiyle yapılmasını istiyorlar. Kenevir ile ilgili sanayi yatırımın da önümüzdeki günlerde bazı iş insanları tarafından Konya'da yapılması bekleniyor.  

Diğer taraftan, kenevir pazarının, 2025'te 20 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydaları bulunuyor. Çevreye sağladığı yararlar bir yana ilaç, kağıt, biyoyakıt, kumaş, otomotiv, petrokimya, medikal, çeşitli hastalıkların tedavisi gibi çok sayıda alanda bugün gelişmiş ülkelerde kenevir hammadde olarak kullanılıyor.

 

 

  • Beğen
YORUM YAZIN