Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov ortak basın toplantısı düzenledi
2021-12-08 - 00:17
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bundan sonraki dönemde ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkileri güçlü iki siyasi partinin ve güçlü iki siyasi liderin iradesiyle sürdürmeye devam edeceğiz.'' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov, iki parti arasında yürütülen ortak çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki farklı devlettir ama tek millet olduğunu, bu çerçevede, her zaman Türkiye-Azerbaycan arasındaki dostluğun geliştiğini, derinleştiğini, kuvvetlendiğini anlattı.

Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtardığı sürede, Türkiye'nin hem devlet hem millet olarak Azerbaycanlılara 44 gün süren muharebede verdiği destek ve sonrasındaki iş birliği dolayısıyla Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yeni ve güçlü bir safhaya doğru evrildiğini anlatan Kurtulmuş, "Savaş sonrasındaki süreçte Azerbaycan'ın azad olan Karabağ bölgesinin bundan sonra abat olması, Karabağ bölgesinin yeniden imarı ve inşası için Türkiye bütün gücüyle hem altyapının yapılması hem orada tarım ve hayvancılık alanında iş birliğinin geliştirilmesi için ciddi şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı Şuşa Beyannamesi ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını, Kaflaslar'da yeni bir barış ve esenlik perspektifinin de ortaya konulduğunu vurguladı.

Uzun yıllar süren işgalin sona erdirilmesinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonu zaferle bittikten sonra yeni bir dönemin başladığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu dönemin bundan sonraki esası, Kafkaslar'da barış ve esenliğin sağlanmasıdır. Bunun için de Türkiye Azerbaycan, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ın bu bölgenin 6 ülkesi olarak kendi meselelerini birlikte çözebilme iradesini ortaya koyması, Kafkaslar'da yeni bir barış döneminin başlaması için önemli bir adımdır. Bu adımın atılabilmesi için süratle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini geliştiriyor ve bu çerçevede de her alanda olduğu gibi bu devletler arasındaki ilişkileri milletler arasında var olan ilişkilerde kökleştirmek için yolumuza devam ediyoruz. Her iki ülkenin iktidar partisi olarak, Azerbaycan'daki Yeni Azerbaycan Partisi ve Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partimiz arasında çok güçlü ilişkiler kurulmuştur. Bu ilişkilerde iki devletin tek millet olarak ileriye doğru ilerlemesinde itici bir güç olacaktır."

"İki parti arasındaki örnek ilişki, iki ülke arasındaki örnek ilişkinin bir yansıması olarak giderek kuvvetlenecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, salgın şartlarına rağmen karşılıklı olarak 7 önemli görüşme gerçekleştirdiklerini, çevrim içi konferanslarla bölgenin geleceğine ilişkin fikirlerin daha da kuvvetlenmesi, ortak zeminlerde siyasetin daha da geliştirilebilmesi için fikirlerin ortaklaştırıldığını aktardı.

Azerbaycan heyetinin 2 Haziran'da Ankara'ya geldiğini ve iki parti arasında iş birliği protokolü imzalandığını, kendilerinin de 28 Temmuz'da Bakü ve Gence'ye giderek hem önemli bir konferansı icra ettiklerini hem de iki parti arasındaki çalışmaların kuvvetlendirilmesi için temaslarda bulunduklarını anımsatan Kurtulmuş, "Bundan sonraki dönemde ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkileri güçlü iki siyasi partinin ve güçlü iki siyasi liderin iradesiyle sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca iki parti arasındaki örnek ilişki, iki ülke arasındaki örnek ilişkinin bir yansıması olarak giderek kuvvetlenecek ve ümit ediyoruz ki Türk dünyasındaki diğer siyasi partiler ve diğer devletlerin halklarıyla birlikte de ilişkilerimizi genişleterek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, bu kararlılığın siyasetteki yansıması olarak, 12 Kasım'da İstanbul Bildirisi'nin hazırlandığını, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, daha önce Türk Konseyi olarak tanımlanan Türk Devletleri arasındaki iş birliğinin, "Türk Devletleri Teşkilatı" kurularak güçlendirildiğini ve uluslararası bir iş birliği teşkilatına dönüştürüldüğünü hatırlattı.

Bu üye ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda güçlendirilmesi ve böylece Türk dünyasının siyasi, ekonomik, kültürel gibi bütün alanlardaki zengin birikimlerinin ortaklaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli bir uluslararası platform olacağı kanaatinde olduklarını ifade eden Kurtulmuş, her iki siyasi partinin de Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlendirilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğinin altını çizdi.

Ayrıca, İstanbul'daki toplantıda İlham Aliyev'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türk Dünyası Ali Nişanı'nın takdim edilerek, zaferin taçlandırıldığını söyleyen Kurtulmuş, toplantıda Türk dünyasının 2040 stratejik vizyonu da ortaya konularak iş birliğinin hangi alanlarda nasıl derinleştirileceğinin tartışıldığını ve müzakerelerle belli bir noktaya gelindiğini anlattı.

Tahir Budaqov ve Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan ile gerçekleştirdikleri basın toplantısının ve kendilerinin Türkiye'yi ziyaretlerinin iki ülke arasındaki dostluğu ve kardeşliği artıracak önemli bir adım olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı'nın bundan sonra oluşturduğu zemin içerisinde çok daha geniş bir coğrafyada diğer ülkelerden kardeşlerimiz ve dostlarımızla buluşarak, onlarla da ortak çalışma zeminleri oluşturarak, hem siyaset alanında toplumlarımızın yapısını güçlendirmek hem kendi ülkelerimizin arasındaki iş birliklerini arttırmak için gayretli iyi niyetli bir çalışmayı ortaya koyacağız. Nasıl Türkiye ve Azerbaycan iki devlet olarak ama tek bir millet olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın merkezini oluşturuyorsa Yeni Azerbaycan Partisi ve AK Parti, iki devlet arasında ama tek millet olan Türkiye ve Azerbaycan halkları arasındaki bu ilişkiyi kuvvetlendirecek bir sivil unsur olarak buradadır. Ama bundan sonraki süreçte en önemli vazifelerimizin birisi de Türk Devletleri Teşkilatındaki kardeşlerimizin, dostlarımızın da bu müşterekliğe katılmasını sağlayacak bir perspektifle mücadele etmektir. Onun için bu iki parti arasındaki sıkı ilişkinin sadece iki partiyi ilgilendiren bir mesele olmanın çok ötesinde, Türk dünyasındaki diğer siyasi partilerin oralardaki dostlarımızın, kardeşlerimizin de katılmasıyla bir kar topu gibi büyüyerek genişleyeceğini ve özellikle bundan sonraki dönemde dünyanın giderek artan mücadeleleri, rekabetleri arasında Türk dünyasının da 'Biz de buradayız' diyerek kendi varlıklarını güçlü bir şekilde ortaya koymasında önemli bir araç olacağı kanaatindeyim."

"Dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığa dayalı Azerbaycan-Türkiye ilişkileri gelişiyor"

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov da Azerbaycan-Türkiye'yi yakınlaştıranın sadece güçlü bir stratejik ortaklık değil, aynı zamanda bir dostluk ve kardeşlik bağı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, vatan savaşında adalet için mücadele eden Azerbaycan'a verdiği kararlı manevi ve siyasi desteğin, iki ülke ilişkilerinin öne çıkan zirve noktalarından biri olduğuna işaret eden Budaqov, şöyle konuştu:

"44 günlük savaşının başlangıcından itibaren kardeş ülke topluluğu Azerbaycan'ın adil ve hakkaniyetli duruşunu savunmuş, hem gerçeklerin dünya kamuoyuna aktarılmasında hem de Ermeni yalanlarının ifşa edilmesinde çok aktif olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan davasına destek beyanı ve diğer önemli gerçekler Azerbaycan halkı ve devleti tarafından çok yüksek takdir edilmektedir. Savaş sonrası dönemde dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığa dayalı Azerbaycan-Türkiye ilişkileri gelişiyor, iki kardeş ülkenin ortak girişimleri bölgenin yeni jeostratejik tasarımında istisnai bir rol oynuyor. Özellikle, bu yıl 15 Haziran'da Azerbaycan ile Türkiye arasında stratejik ittifak hakkında Şuşa Deklarasyonu'nun imzalanması ortaklığı yeni bir düzeye taşıdı. Şuşa Deklarasyonu'nun imzalanmasından sonra yapılan çalışmalar, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, askeri, stratejik, kültürel ve insani alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine önemli bir katkıdır."

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde iki ülkenin iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi ile AK Parti arasında düzenli temasların ve iş birliğinin genişletilmesinin önemli role sahip olduğunu belirten Budaqov, "Partilerimiz arasındaki ilişkilerin niteliksel olarak yeni bir aşamaya girdiğini eminlikle söyleyebiliriz. Haziran'da, başkanlığımda Türkiye'yi ziyaret eden YAP heyeti üst düzey AK Parti yetkilileriyle bir araya geldi ve tarihte ilk kez iki parti arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. İş Birliği Protokolü'nün imzalanmasının ardından karşılıklı ilişkilerin ve gelecekteki iş birliklerinin yeni yönleri belirlenmiş olup, ortak hedeflerimizin gerçekleşmesi yönünde kararlı bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Ziyaretimiz sırasında heyetimizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini özellikle belirtmek isterim. Elbette bu temaslar, gelecekteki iş birliğimiz için güçlü bir yasal ve kurumsal temel oluşturdu." diye konuştu.

Tahir Budaqov, iki parti arasındaki iş birlikleri, temaslar, etkinlikler, görüş ve deneyim paylaşımlarına ilişkin bilgi vererek, "Şüphesiz, biz siyasi partiler olarak, devlet başkanlarının kardeşlik ilişkilerini, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz stratejik ittifakı temel ve örnek alarak, ilişkilerimizi daha da güçlendirecek, faydalı ve amaçlı ortak faaliyetlerimizi başarıyla sürdüreceğiz." dedi.

Kafkasya için 6'lı platform önerisi

Numan Kurtulmuş, konuşmaların ardından bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği 6'lı Platform konusundaki gelişmeler, yapılan görüşmelerde İran'ın tutumu ve Ermenistan'ın bu konudaki yaklaşımı hakkındaki sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Azerbaycan zaferinden sonra ortaya konulan, Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü seyahatinde açıkça ifade ettiği, 6 Kafkas bölgesi ülkesinin sorunları çözmek için samimi bir diyalog zeminini geliştirmesi, bütün ülkelerin hayrına ve bölgenin geleceğine, istikrarına katkı sunacak önemli bir başlangıçtır. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunları bıraksınlar bu bölge halkları çözsün. Azerbaycan ve Ermenistan halkları kendileri çözsünler. Biz bunu samimi, iyi niyetli, barış ve esenliği isteyen, dünya barışını sağlamak için katkı sunmak isteyen bir niyet olduğunu bir kere daha burada ortaya koymak isteriz. Bizim hiçbir şekilde bir emperyalist niyetimiz olmadığı gibi tek derdimiz yakın bölgemizdeki bütün bu sürtüşmelerin, çekişmelerin, birtakım gerilimlerin, çatışmaların ortadan kaldırılarak içinde bulunduğumuz coğrafyanın bir esenlik ve barış noktası haline getirilmesidir."

Toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Üyesi Ramil Hasan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

 

 

  • Beğen
YORUM YAZIN