Akan Kasapoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı’nda Konuştu
2021-06-09 - 23:49
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, salgın sürecinden tüm toplumların her kesiminin ve özellikle gençlerin olumsuz etkilendiğine işaret ederek, ‘’Şimdi en önemli sorumluluğumuz gençleri pandemi sonrası döneme en iyi şekilde hazırlamaktır. Bunun için öğrenme ortamlarının geliştirilmesi yoluyla genç nesilleri dijital dönüşüme entegre etmeliyiz’’ dedi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Salgın sürecinden tüm toplumların her kesiminin ve özellikle gençlerin olumsuz etkilendiğine işaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘’Şimdi en önemli sorumluluğumuz gençleri pandemi sonrası döneme en iyi şekilde hazırlamaktır. Bunun için öğrenme ortamlarının geliştirilmesi yoluyla genç nesilleri dijital dönüşüme entegre etmeliyiz’’ diye konuştu.

Türkiye’nin Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığında Birinci Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. “Komşular Sporla Birlikte Görür” temalı toplantıya, GDAÜ katılımcısı Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’ın sordan sorumlu bakanları, bakan yardımcıları ve temsilcileri katıldı.

Bakan Kasapoğlu, toplantının açılış konuşmasında, Güneydoğu Avrupa coğrafyasının kimi zaman sevinçlere, kimi zaman hüzünlere sahne olduğunu ifade ederek, ‘’Bu sayede bugün, ortak bir geçmiş ve gelecekten söz edebiliyoruz’’ dedi. 25. yıldönümünü kutlayan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin, birçok alanda bölgesel işbirliğini geliştirmeye yönelik pratikler geliştirmiş önemli bir platform olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, ‘’Bizler de gençlik ve spor alanındaki işbirliğine yönelik çabalarımızla bölgedeki istikrar ve iyi ilişkilere katkı sunmaktayız. Sporun birleştirici gücünü ve gençliğin dinamizmini bölgesel kalkınmanın itici gücü olarak değerlendiriyoruz’’ diye konuştu.

Güneydoğu Avrupa'daki komşularımızla bağlarımızı güçlendirmeyi önemsediğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin dönem Başkanlığını devraldığı günden itibaren bu toplantının gerçekleştirilmesinin bizzat takipçisi olduğunu söyledi.

‘’Geçmişte olduğu gibi bugün de birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey var’’ diyen Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin dönem başkanlığının önceliklerinden birini de “gençlik” olarak belirlediklerini dile getirerek, ‘’Güçlü komşuluk ilişkilerimiz ve tarihi bağlarımız bölgenin geleceğini birlikte inşa edecek gençlerimiz için önemli bir temel oluşturmaktadır. Bugün gençlik ve spor alanındaki tecrübelerimizi paylaşacağız. Kovid sonrası dönem için, bu alanlarda ortak bir gündem belirlemeli ve işbirliği içinde yapacağımız faaliyetlerin temelini atmalıyız’’ şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin, coğrafyasının yanı sıra, tarihiyle, kültürüyle, hayat tarzıyla bir Balkan ülkesi olduğuna, bunun yansıması olarak da bütün Balkan ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerini sürdürdüğüne işaret ederek, birçok alanda olduğu gibi, gençlik ve spor alanlarında geliştirilecek işbirliklerinin de yakın komşuluk ilişkilerini taçlandıracağını kaydetti.

Kovid-19 salgınının, küresel ve bölgesel işbirliğiyle birlikte sporun önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

‘’İşbirliği Sürecinin ruhu gereği kapsayıcılık temelinde ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla özellikle spor alanında geliştireceğimiz yakın temaslar önemli mesafeler kat etmemizi sağlayacaktır. Spor, hem toplumsal iyi oluş hem de sportif rekabet gücünün arttırılması açısından ülkelerimizin her zaman kalkınma önceliklerinden biri olmuştur. Bu bağlamda, Hükümet olarak ülkemizin her köşesinde inşa edilen modern spor tesisleri, spor kültürünün daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler, düzenlediğimiz büyük spor organizasyonları daima önceliğimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye, son yirmi yılda özellikle sporda tesisleşmeyle ilgili çok önemli ve temel adımlar attı. Her branşta geliştirdiğimiz projelerle başta gençlerimiz ve kadınlarımız olmak üzere herkesin spor yapmasını hedefliyoruz. Milli Sporcu Bursu, Sportif Yetenek Taraması, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, 10 bin Pota, Spor ile Sosyal Uyum ve Koşabiliyorken Koş bunlardan bazılarıdır. Spor endüstrisinin büyümesinde ve gelişmesinde itici bir güç olan spor turizminin gelişmesini de çok önemsiyoruz. Spor diplomasisini ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesinde en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz.’’

Bakan Kasapoğlu, özellikle Güney Doğu Avrupa Ülkeleri olmak üzere, Avrupa ülkeleriyle olan güçlü işbirliği ve iletişime önem atfettiklerini dile getirerek, ‘’Avrupa’nın parçası olarak spor alanında proaktif bir yaklaşımla birlikte katkı sağlamayı sürdüreceğiz’’ dedi.

Salgın sürecinden tüm toplumların her kesiminin ve özellikle gençlerin olumsuz etkilendiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, ‘’Şimdi en önemli sorumluluğumuz gençleri pandemi sonrası döneme en iyi şekilde hazırlamaktır. Bunun için öğrenme ortamlarının geliştirilmesi yoluyla genç nesilleri dijital dönüşüme entegre etmeliyiz’’ şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığının, gençlerin dijitalleşmeye uyum sağlaması için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile eşgüdümlü çeşitli eğitimler ve projeler yürüttüğünü dile getirirken, şunları söyledi:

‘’Faaliyetlerimizi gençlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak ve gençlere karar alma sürecinde yer vererek gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız gençlik merkezleri, gençlik ofisleri, gençlik kampları, burslar, yurtlar, proje desteği ve değişim programları gibi imkanlarıyla birlikte geniş bir genç kitlesine ulaşabilmektedir. Gençler, bu imkanlarla birlikte zamanlarını sosyal, kültüre, sanatsal, sportif ve gönüllülük faaliyetleri aracılığıyla aktif bir şekilde değerlendirmektedir. Kadınların daha aktif katılım sağladığı tüm bu faaliyetler ile birlikte gençlerin güçlendirilmesi için gayret ediyoruz.’’

Bakan Kasapoğlu, gençlik alanında ilişkileri geliştirmek için toplantının ortak bildirisinde değinildiği üzere, gençlik kampı, gençlik değişimi ve gönüllülük faaliyetleri benzeri etkinlikler düzenlemeli ve bu etkinliklere gençlerin katılımını teşvik etmeleri gerektiğini vurguladı. Bu yolla gençlerin farklı kültürlerle etkileşimde bulunacağına, tecrübe edineceklerine, ağ geliştireceklerine ve katılımcılar arası sevgi köprüsü oluşacağına işaret eden Bakan Kasapoğlu, ‘’Güneydoğu Avrupa olarak işbirliğimizin geliştirilmesi ile büyük kazanımlar elde edebileceğimizin altını tekrar çizmek istiyorum. Büyük bir fırsat olarak gördüğüm bu toplantıyı, sergilediğimiz ortak irade ile kurumsal kapasitelerimizi artırabilmemiz için önemli bir platform olarak görüyorum. Bu anlamda toplantının Ortak Bildirisinde de bahsedildiği üzere gerek spor alanında gerek gençlik alanında daimi iletişim kanalları kurulmasının çok önemli olduğuna inanıyorum’’ diye konuştu.

GDAÜ İşbirliği Süreci ve Türkiye’nin Dönem Başkanlığı

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci, Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı 13 katılımcı ülkeye sahip, Balkanlarda barış, güven ve istikrar ortamının tesis edilmesi, iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması ve bölgesel işbirliğinin sağlanması amacıyla 1996 yılında Sofya’da kurulmuş ülkeler arası bir işbirliği platformudur. İşbirliği Sürecinin 2020 – 2021 Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye Cumhuriyeti, Dönem Başkanlığı önceliklerini ve faaliyetlerini “bölgesel sahiplenme” ve “kapsayıcılık” ilkelerinin güçlendirilmesi hedefiyle ve “Komşular Birlikte Görür” temasıyla tasarlamıştır.

 

 

  • Beğen
YORUM YAZIN
bursa escort bursa escort konya escort selçuklu escort kulu escort akşehir escort cihanbeyli escort meram escort porno izle sex hikayeleri seks hikayeleri